Translate

halal (حلال)


Jesteś tym, co jesz! To tak dosłowne w wymowie powiedzenie niestety trafnie odzwierciedla rzeczywistość. To co jemy, w jaki sposób się odżywiamy, jakie praktyki żywieniowe wprowadzamy i realizujemy warunkuje nasze samopoczucie, zdrowie, wpływa na nas samych oraz na kolejne pokolenia potomnych. Jedzenie nie stanowi wyłącznie paliwa, jakie nas napędza, pozwala nam żyć, funkcjonować i rozwijać się lecz ma zdecydowania silniejszy wpływ na to kim jesteśmy. Dlatego wybór odpowiedniej diety, składników pokarmowych, rytuału żywieniowego jest tak niezwykle istotne.
W dzisiejszych czasach bardzo wiele mówi się na temat żywności ekologicznej, "zdrowych praktyk żywieniowych", zdrowego trybu życia, nie oznacza to jednak, że dopiero w XXI wieku społeczeństwo zdało sobie sprawę z wpływu żywności na organizm. Dzięki papirusowi Ebersa wiemy, że już w XV wieku p.n.e. Egipcjanie wyróżniali niektóre pokarmy jako szczególnie wartościowe i lecznicze, dostrzegając związek między objadaniem się a niestrawnością i występowaniem różnorodnych chorób. W starożytnej Grecji o sprawach żywienia i leczenia dietą wypowiadał się przede wszystkim (choć nie tylko) Hipokrates (460-359 r. p.n.e.) uważany za autora wielu słusznych także i dziś wskazówek i poglądów m.in., że ludzie otyli mają skłonność do umierania wcześniej niż ludzie smukli, a zdrowa dieta i odpowiedni tryb życia uzupełniają się w dobroczynnych skutkach. (więcej na ten i podobne tematy tutaj ). Rozwój technologii, medycyny pozwolił jednak z jednej strony na lepszą diagnozę i analizę żywności oraz jej wpływu na organizm, z drugiej strony stworzył szerokie pole możliwości obróbki i modyfikacji produktów żywieniowych na rozległą skalę, jak projekt substancji konserwujących żywność, technologie hodowlane i uprawowe czy modyfikacje genetyczne (GMO). Ludzkość od dawna dostrzegała związki przyczynowo-skutkowe między sposobem żywienia, a reakcjami i szeroko pojętym funkcjonowaniem organizmu. Już ludzie pierwotni wiedzieli (choć system wyjaśniania, logika jaka nim rządziła były odmienne), że spożywanie nieświeżego pożywienia ma złe skutki dla samopoczucia i organizm, wiedzieli że mięso chorych bądź padłych zwierząt wpływa negatywnie na zdrowotność dlatego od dawna człowiek przykładał dużą wagę do pozyskiwania zwierzyny i odpowiedniego jej magazynowania. Z czasem człowiek dostrzegł także istotność tego, czym dane zwierze się żywiło i jaka była kondycja jego organizmu przed śmiercią.

Dziś wiemy, że niezwykle istotny jest nie tylko dobór produktów jakie spożywamy ale także to, w jakiej kondycji były i są utrzymane towary, jakie będziemy spożywać. W przypadku żywności pochodzenia odzwierzęcego niezwykle istotne jest żywienie i chów tych organizmów (w celu szerszego zgłębienia tematu zajrzyj tutaj), to czy chorowały przed śmiercią, czy miały jakieś wady oraz czy były im podawane leki i antybiotyki (problem karencji mleka i mięsa zwierząt ubojowych regulują np. zasady badań przedubojowych tutaj). Niebagatelną rolę odgrywa także sposób traktowania zwierząt w okresie ich życia i rozwoju oraz sposób uboju. Złe warunki, w jakich zwierzęta egzystują, uboga i często nieadekwatna do etapu rozwoju, w jakim dany organizm się znajduje dieta warunkują smak i jakość mięsa czy produktów pochodzenia odzwierzęcego, jak mleko i jaja. Ogromny wpływ na walory tych produktów ma także sposób i warunki uboju. Strach zwierzęcia przed śmiercią powoduje nadprodukcję adrenaliny skutkującą pogorszeniem smaku mięsa. Z kolei podawanie środków odużających powoduje pozostawanie ich składników w organizmie zwierzęcia.

Zastanówmy się zatem, w jaki sposób człowiek XXI wieku może selekcjonować żywność, jak może wpływać na dobór składników i potraw, aby czuł się zdrowo i aby zwierzęta utrzymywane były z poszanowaniem w dobrem kondycji. Moralizując dodam tylko, że pokarm nie stanowi wyłącznie naszego paliwa, pokarm jest darem, bez którego nikt z nas nie jest w stanie żyć i funkcjonować dlatego spożywanym produktom (roślinom, zwierzętom) należy się szacunek i pietyzm, ponieważ to my nie możemy się bez nich obyć.  


Halal (حلال), Zabiha (ذبيحة)

W ramach społeczności muzułmanów terminem halal (حلال) określane jest wszystko to,co jest dozwolone, dobre zarówno czynności, jak i pokarmy. Halal jest wszystkim tym, na co zezwala Allah (subhana wah ta'ala) podczas ludzkiego życia na ziemi. W opozycji do halal stoi haram (حرام), który to termin określa wszystko to, co jest w obliczu islamu zabronione. Oba zwroty, jak już wspomniałam, stosowane są do określania zarówno czynności dozwolonych lub zabronionych oraz produktów. Dzięki temu rozróżnieniu łatwo można dostrzec, iż świat podzielony jest na to, co halala i to, co haram - nie ma nic pomiędzy. 
Celem tego artykułu jest natomiast ukazanie dlaczego żywność halal jest dobra i zdrowa dla każdego, także nie-muzułmanina oraz dlaczego zwierzęta należy traktować zgodnie z zasadami halal. 

1. Dlaczego mięso halal musi być selekcjonowane?

Halal obejmuje znacznie więcej niż tylko mięso, jako produkt. Trafiająca na stół potrawa mięsna,  aby stała się halal musi pochodzić od zwierzęcia odpowiedniego gatunku - zakazane jest spożywanie wieprzowiny i produktów pochodzenia wieprzowego -  i musi być pozbawiona krwi. Zwierzęta, które mają zostać poddane ubojowi od samego początku muszą być utrzymane w czystych, dobrych warunkach, zaopatrzone we wszystko, co jest im niezbędne do rozwoju i funkcjonowania. Musi być dobrze i stosownie karmione, przebywać w warunkach pozwalających na właściwy im rozwój (nie może być zamykane w ciasnych klatkach, bite, pozbawiane możliwości prokreacji) musi być traktowane z szacunkiem i również w określony sposób musi zostać złożone w ofierze - zabiha (ذبيحة). Istotne jest zatem to, iż zwierze postrzegane jest jako pełen poszanowania byt, żywiciel lecz taki, któremu należy się szacunek od początku do końca. Nie stanowi wyłącznie uprzedmiotowionego źródła mięsa, lecz postrzegane jest w pełni jako unikalna i wartościowa istota. W świetle islamu zwierzęta również mają duszę dlatego tak ważne jest ich dobre traktowanie od narodzin do kresu życia. W świetle islamu każde cierpienie (fizyczne i psychiczne) wyrządzone jakiemukolwiek zwierzęciu (poza wypadkami najwyższej konieczności, jak obrona własna czy najbliższych) zostanie ukarane w Dniu Sądu Ostatecznego. 

5 On stworzył dla was zwierzęta, które dostarczają wam ciepła i innych korzyści; i z nich wy się żywicie.
6 Widzicie w nich piękno, kiedy przypędzacie je wieczorem na spoczynek, i kiedy je wypędzacie rano na pastwisko.

7 One przenoszą wasze ciężary do krainy,
 do której zdołalibyście dotrzeć jedynie z wielkim trudem. Zaprawdę, wasz Pan jest dobrotliwy, litościwy!

8 On stworzył konie, muły i osły,
abyście ich dosiadali, a także dla ozdoby.
I On stwarza to, czego wy nie znacie.
 (surat Pszczoły 16:5-8)


Właściwe traktowanie zwierzęcia sprowadza się również do prawidłowego złożenia w ofierze - zabiha. Powinno odbywać się ono w odizolowanych od reszty stada warunkach. Owce, kozy, bydło czy drób nie mogą być świadkami (zarówno na poziomie wzrokowym jak i słuchowym) śmierci innych zwierząt, nie można zabijać zwierzęcia w obecności innych zwierząt, przez co kolejne wiedziałyby co je czeka i cierpiałyby w strachu. Najwłaściwszym jest stworzenie komfortowych warunków zwierzęciu w momencie składania w ofierze poprzez dobór najwygodniejszej pozycji, poprzez wyciszenie, uspokojenie, podanie zwierzęciu napoju lub strawy. Cięcie powinno zostać wykonane na szyi  (w celu przecięcia aorty) przy użyciu ostrego narzędzia, aby możliwie przyspieszyć proces i zminimalizować cierpienie do minimum. Przecięcie aorty ma spowodować jak najszybszą i najmniej bolesną śmierć przy jednoczesnym pozbyciu się jak największej ilości krwi z ciała. Krew jest źródłem i transporterem toksyn, drobnoustrojów oraz bakterii, pozostawienie jej w organizmie potencjalnie może spowodować zakażenie u osób spożywających taki pokarm, natomiast ze względów kulinarnych czyni mięso twardszym. Zadziwiające jest, że mięso przygotowane zgodnie z zasadami halal jest w swej strukturze delikatne, miękkie i wyśmienicie smakuje. Mięso halal jest zdrowe dla organizmu, gdyż pochodzi od zwierzęcia, które było dobrze traktowane, odpowiednio żywione, utrzymywane w godziwych warunkach pozwalających na właściwy rozwój fizyczny. Zwierzęta przeznaczone do złożenia w ofierze muszą być w doskonałej kondycji fizycznej, bez uszczerbku na zdrowiu czy wad i deformacji. Tylko takie warunki stanowią o humanitarnym traktowaniu zwierząt, szacunku do ich jestestwa zapewniając im godziwe życie i śmierć.    

2. Warto dbać o pokarm

Islam zachęca nas do spożywania wyłącznie zdrowej i właściwej dla ludzkiego organizmu żywności, gdyż zdrowie i prawidłowa egzystencja człowieka jako całości wynika z dobrej kondycji zarówno ciała i ducha. Islam zabrania spożywania tych produktów, które są niezdrowe i destrukcyjne dla ludzkiego organizmu, zachęca natomiast do zdrowego trybu życia. Bóg (subhana wah ta'ala) tak mówi w Qur'an:
O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy; którymi was obdarzyliśmy i dziękujcie Bogu, jeśli Go czcicie!
(surat Baqarah 2:172) 

Poniższy film nie zawiera drastycznych treści. Prezentowane zwierzęta są w dobrej kondycji, dobrze traktowane.

Dlaczego muzułmanie jedzą mięso "halal".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...